VIP Listings

Latest Comments

SHOW SHITS
HIDE SHITS

Sunday, February 1, 2015

BomVT Corp Branding: Thiếtkế thươnghiệu doanhnghiệp

Dựán của văncông BomVT

Chủ đầutư: BomVT Corp, website www.datsat.vnwww.ecp.com.vn

Yêucầu: xâydựng 3 bộ nhậndiện thươnghiệu cho 3 côngty hoạtđộng trong các lãnhvực (i) sảnxuất giacông cơkhí, (ii) sảnxuất và kinhdoanh tủ-rack, tủ-điện, tủ-hộp, (iii) sảnxuất và kinhdoanh két-sắt, tủ-vănphòng

Cănbản: logo và slogan côngty, bộ nhậndiện thươnghiệu côngty

Chitiết: xem trìnhbày của chủ đầutư tại phần comment

Lãnhvực kinhdoanh của chủ đầutư: sảnxuất giacông và kinhdoanh cơkhí

Đốitượng thamgia: (not provided)

Hạn: 23h59 ngày 15 tháng 02 năm 2015 Hanoi GMT+7

Kinhphí: 24,000,000 ông cụ, gồm 3 gói trịgiá 8,000,000 ông cụ each